+370 5 265 0368 Konsultacijos I-V (08:00 - 12:00)

INFORMACIJA DĖL PARDAVĖJO SIA „ANIMO FORTI“ (PREKINIS ŽENKLAS INCH2) NEMOKUMO

2022-04-08

Europos vartotojų centras Latvijoje informavo, kad 2022-03-30 įmonė SIA “Animo forti” (reg. Nr. 40103824574), dar žinoma kaip Inch2, buvo paskelbta nemokia (https://maksatnespeja.ur.gov.lv/insolvency/proceeding/en/90129377). Visi įmonės kreditoriai yra kviečiami pareikšti savo kreditorinius reikalavimus paskirtam bankroto administratoriui iki 2022-05-02.

Bankroto administratoriaus kontaktiniai duomenys yra šie:

Vardas, pavardė: Georgijus Orlovas

El. paštas: [email protected]

Telefono Nr.: +371 26599824

Adresas: Rīgas iela 16, Rēzekne, LV-4601, Latvija 

Kreditorinius reikalavimas (vartotojo pasirašytas prašymas bankroto administratoriui) gali būti pateikiamas raštu laisva forma, tačiau turi būti nurodyta ši informacija: 

1) reikalavimo pagrindimas;

2) reikalavimo tipas;

3) reikalavimo suma, nurodant pagrindinio reikalavimo sumą ir papildomų reikalavimų (palūkanų, delspinigių, baudos ir kt.) sumą;

4) reikalavimo atsiradimo laikas;

5) ar kreditorius yra pripažintas suinteresuotu asmeniu (Latvijos Nemokumo įstatymo 72 str. prasme https://likumi.lv/ta/en/en/id/214590-insolvency-law);

6) kontaktinė informacija, įskaitant elektroninio pašto adresą;

7) banko sąskaitos numeris. 

Užsienio vartotojai kreditorinius reikalavimus gali pateikti anglų kalba ir atsiųsti bankroto administratoriaus el. paštu: [email protected] 

Prie kreditorinio reikalavimo vartotojas taip pat turi pridėti visus turimus reikalavimą patvirtinančius įrodymus, įskaitant užsakymo patvirtinimą ir mokėjimo dokumentą (taip pat susirašinėjimą su pardavėju, jeigu yra). 

Išsamesnę informaciją apie nemokumo procedūrą Latvijoje rasite čia: https://www.mkd.gov.lv/lv/juridiskas-personas-maksatnespejas-process#maksatnespejas-procesa-gaita (ši informacija pateikiama tik latvių kalba).

Pateikti skundą Reikia patarimoApklausa dėl kokybės

Apklausos modulis nėra įdiegtas.